Vai trò của người quản lý năng lượng

energy_management_roles

Philip Kaufman, Giám đốc kinh doanh, Rockwell Automation- tháng 5 năm 2013
Chia sẽ với
Chia sẻ trên facebookShare trên TwitterChia trên linkedinShare trên google_plusone_shareShare trên pinterest_share.
http://dautuquocte.org/category/dinh-cu/dinh-cu-my/chuong-trinh-eb-5
http://conbaoso.com/Dan-Karaoke-Kinh-Doanh
http://hoatay.com.vn/collections/dong-phuc-dau-bep
http://dienmaysaigon.com/d-vn-2-0/may-lanh-daikin.html

Vai trò quản lý năng lượng
quote bắt đầu hệ thống quản lý năng lượng thành công liên quan đến công việc của nhiều người. quote cuối
Hệ thống quản lý năng lượng thành công liên quan đến công việc của nhiều người. Quản lý nhà máy dẫn một đội hợp người đại diện cho các hoạt động, IT, kỹ thuật, trang thiết bị, bảo trì và mua sắm. Mỗi của các phòng ban có một vai trò trong việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng.
Đối với quản lý năng lượng để thành công, các tổ chức phải có quyền truy cập đến thời gian thực dữ liệu tiêu thụ năng lượng. Sau khi thu thập, tổng hợp và phân tích, dữ liệu này có thể được chia sẻ với các cá nhân quan trọng trong nhà máy – từ sàn nhà máy thông qua các doanh nghiệp. Từ đó, các thành viên trong nhóm có thể cộng tác trên các cách tiếp cận tốt nhất để tối ưu hóa sử dụng năng lượng trên toàn hoạt động.

Những hoạt động này dễ dàng hơn nếu nhà máy có một cơ sở hạ tầng thông tin công nghiệp dựa trên IP. Sử dụng một mạng dựa trên IP với một giao thức công nghiệp mở như CIP Năng lượng và ODVA của IP dựa trên đo điện, giúp thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng trong thời gian thực từ mọi thiết bị nối mạng và máy tính trên sàn nhà máy.

Dữ liệu sau đó có thể được tổng hợp, phân tích và chia sẻ với những người chủ chốt trên sàn nhà máy và ở cấp độ doanh nghiệp. Từ đó, các thành viên khác của nhóm nghiên cứu có thể cộng tác trong những cách tốt nhất để tối ưu hóa sử dụng năng lượng trên toàn nhà máy (s) Vì vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự thành công của hệ thống quản lý năng lượng? Dưới đây là một số gợi ý:

Giám đốc nhà máy: Thiết lập mục tiêu để cải thiện và thúc đẩy hoạt động hướng tới đạt được mục tiêu giảm năng lượng. Thành lập nhóm để xác định cơ hội và đặt mục tiêu. Quản lý tiến độ của các nỗ lực chống lại các mục tiêu ban đầu.

CNTT chuyên nghiệp: Cung cấp các kết nối với các máy khác, tự động hóa công nghiệp, và nếu cần thiết, trên cơ sở khác nhau. Cũng xác định hội nhập của phần mềm (cửa hàng tầng trệt đến tầng trên cùng), phù hợp với chiến lược của các ứng dụng, và cấp quyền, đặc quyền và quyền truy cập vào dữ liệu các hoạt động khác.

Controls Kỹ sư / Sản xuất Kỹ sư / Quản lý hoạt động: Chơi một vai trò tích. Cá nhân này thường cần một mồi năng lượng để hiểu rõ hơn về cơ cấu giá, đàm phán giá, như thế nào năng lượng được tiêu thụ, vv Tuy nhiên, vai trò này là phức tạp. Ông hay bà:

Tổ chức thời gian thực và dữ liệu lịch sử cho dashboarding, báo cáo và xuất khẩu sang sản xuất các công cụ phân tích (nạc / Six Sigma công cụ).
So sánh và đối sử dụng năng lượng và nhu cầu với các máy khác, các hoạt động và nhiều loại cây để xác định thực hành tốt nhất.
Nhìn một cách tổng thể tại các quá trình và cung cấp các kết nối đến các giám đốc nhà máy, chẳng hạn như năng lượng chống lại sự tuân thủ, năng lượng so với các hạn chế và năng lượng trên sản xuất.
Giúp xác định những cạm bẫy, nơi sản xuất và kỹ thuật có thể xung đột về bảo tồn năng lượng.
Bảo trì: Xác định đỉnh năng lượng và các công trình để trình chính xác. Xác định máy không hiệu quả. Liệu bảo trì phòng ngừa để đảm bảo hiệu suất máy tối ưu. Làm cho các khuyến nghị cho nơi thiết bị hiệu quả cao hơn sẽ làm cho ý nghĩa nhất.

Tiện nghi: Quản lý việc sử dụng năng lượng trong các nhà máy. Có khả năng hiển thị trên khắp cả các hoạt động và thực vật. Đảm bảo rằng các hoạt động năng lượng có sẵn để hỗ trợ yêu cầu hoạt động cho kế hoạch và mua hàng mới hơn, tài sản hiệu quả hơn.

Mua sắm: thương lượng hợp đồng năng lượng với các nhà cung cấp dịch vụ năng lượng. Am hiểu về cách thức năng lượng được tiêu thụ hoạt động để thương lượng giá kinh tế nhất và thân thiện với môi trường, phí và các chương trình tiện ích; chẳng hạn như, yêu cầu phản ứng.

.
http://dautuquocte.org/
http://myphamjulie.com/son-moi-cao-cap
http://conbaoso.com/Dan-Am-Thanh-Karaoke-Chuyen-Nghiep
http://hoatay.com.vn/collections/ao-dau-bep
http://dienmaysaigon.com/d-vn-15-0/may-lanh-sharp.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *